Судска управа

 

Судску управу Основног суда у Великој Плани чине:

 

председник суда:

Рената Павешковић, судија

 

заменици председника суда:

Драгана Радисављевић, судија

Дејан Русалић, судија

Предраг Павловић, судија

 

 секретар суда:

Владимир Станић