Интерни акти

 

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности - Су I-2 20/2019 Контакт подаци: Горан Тодоровић, судијски саветник, емаил: goran.todorovic@vp.os.sud.rs, број телефона: 063/11-30-708 Величина: 0.09 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Основном суду у Великој Плани Величина: 0.38 MB
Решење којим се одређује лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем Величина: 0.03 MB
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Величина: 1.41 MB