Интерни акти

 

Годишњи распоред послова Основног суда у Великој Плани за 2024. годину - пречишћен текст - Су I-2 2/2024-1 од 02.02.2024. године Величина: 0.28 MB
Правилник о понашању државних службеника и намештеника у Основном суду у Великој Плани Величина: 0.16 MB
Кућни ред Основног суда у Великој Плани Величина: 0.18 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2023. годину Су I-2 2/2023 од 09.01.2023. године Величина: 0.04 MB
Годишњи распоред послова Основног суда у Великој Плани за 2023. годину - Су I-2 29/2022-1 од 24.11.2022. године Величина: 0.27 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2022. годину - Су I-2 11/2022 од 07.04.2022. године Величина: 0.09 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2022. годину - Су I-2 9/2022 од 10.03.2022. године Величина: 0.05 MB
Годишњи распоред послова Основног суда у Великој Плани за 2022. годину - пречишћен текст - Су I-2 1/2022-1 од 04.01.2022. године (постављено 19.01.2022. године) Величина: 0.43 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2021. годину - Су I-2 18/2021 од 28.07.2021. године Величина: 0.08 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2021. годину - Су I-2 15/2021 од 22.06.2021. године Величина: 0.11 MB
Годишњи распоред послова Основног суда у Великој Плани за 2021. годину - пречишћен текст - Су I-2 17/2021-1 од 21.05.2021. године (постављено 02.06.2021. године) Величина: 0.39 MB
Годишњи распоред послова Основног суда у Великој Плани за 2021. годину - Су I-2 35/2020 од 02.12.2020. године (постављено 12.02.2021. године) Величина: 0.37 MB
Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује - Су I-1 52/20 од 18.12.2020. године (постављено 21.12.2020. године) Величина: 0.94 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2020 годину број Су I-2 26/2020 од 28.09.2020. године Величина: 0.08 MB
Измене Годишњег распореда послова Основног суда у Великој Плани за 2020 годину број Су I-2 17/2020 од 11.05.2020. године Величина: 0.05 MB
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности - Су I-2 18/2023 Контакт подаци: Владимир Станић, секретар Основног суда у Великој Плани, емаил: vladimir.stanic@vp.os.sud.rs Величина: 0.03 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Основном суду у Великој Плани Величина: 0.38 MB
Решење којим се одређује лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем Величина: 0.03 MB