Контакт подаци

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Момира Гајића 7

11320 Велика Плана

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

СУДСКА УПРАВА: 026/516-205

ФАКС: 026/511-070

КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА: 026/4100-208

ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА: 026/514-266

E-ПОШТА: uprava@vp.os.sud.rs

е-пошта за предају електронских поднесака:    elektronski.podnesak@vp.os.sud.rs  (упутство о предаји)

 

 

Лице задужено за заштиту података о личности:

 

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Вука Караџића 22

11420 Смедеревска Паланка

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

026/310-355