Писарница и архива

Писарница и архива

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда, а из разлога целисходности, поједини послови могу се обављати и у судским јединицама.