Судије

Судије

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Великој Плани судијску функцију обавља 17 судија.

Судије Основног суда у Великој Плани су:

 

1. Павешковић Рената, председника суда

2. Савић Марина

3. Мачак Угљеша

4. Живојиновић Ненад

5. Крстић Живановић Марија

6. Предраг Павловић

7. Драгана Радисављевић

8. Бранкица Будимкић

9. Ана Тучић

10. Тамара Радовановић

11. Јелена Вучковић

12. Бојана Лалић

13. Светлана Јовић

14. Душан Милошевић

15. Југослав Гарић

16. Слађана Радосављевић

17. Александра Андрејић