Комитет правника за људска права Јуком, у сарадњи са 11 струковних удружења и удружења грађана која се баве људским правима, у циљу приближавања правосуђа грађанима, покренуо је пре две године програм „Отворена врата правосуђа“ који подржава Америчка агенција за међународни развој (USAID).

 Отворена врата правосуђа представљају иницијативу која прати активности предвиђене Комуникационом стратегијом Високог савета судства и судова 2018-2022. године и Комуникационом стратегијом тужилаштва 2015-2020. године и у великој мери доприноси њиховом спровођењу.

 У сарадњи са Врховним касационим судом и петнаест судских управа (Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сомбору, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Шапцу, Основни суд у Крагујевцу, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Ивањици, Основни суд у Ужицу, Основни суд у Нишу, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Врању, Основни суд у Неготину и Основни суд у Књажевцу) континуирано се одржавају Тематска отворена врата. Она представљају отворене форуме за дискусију која омогућавају грађанима да упознају своје локалне судије и тужиоце и добију одговоре на неке од недоумица које имају у вези са функционисањем правосудног система. Да би се поступање правосуђа, једног суда или судије разумело, неопходно је, осим познавања начина рада, имати велики број информација о условима рада, подели надлежности и улогама сваког од учесника у процесу доношења одлуке. Овакав дијалог пружа шансу да се грађани и представници правосуђа међусобно разумеју. Догађаји се одржавају 4 пута годишње у сваком од наведених места и до сада је одржано 52 тематских отворених врата. 

 Сви садржаји су ажурирани на дигиталном порталу Отворена врата правосуђа (www.otvorenavratapravosudja.rs), који је едукативног карактера и где грађани на разумљив и илустративно прегледан начин могу добити информације о начину доношења судских одлука.