Правила понашања запослених, странака и свих учесника у поступцима приликом уласка и боравка у службеним објектима у седишту суда у Великој Плани у улици Момира Гајића бр. 7 и судској јединици у Смедеревској Паланци у улици Вука Караџића бр. 22 - Су I-1 34/2020 од 08.05.2020. године