Дана 13.01.2020. године у Основном суду у Великој Плани, новоизабране судије поротници су положили заклетву.

 

Судије поротници које је именовао Високи савет судства на седници одржаној 24.12.2019. године данас су у Основном суду у Великој Плани положили заклетву.